פרסום חדש: "נראוּת בהגירה: גוף, מבט, יצוג" בעריכת עדנה לומסקי-פדר ותמר רפופורט (מכון ון ליר, הקיבוץ המאוחד, 2010)

פרסום חדש: "נראוּת בהגירה: גוף, מבט, יצוג" - קובץ מאמרים בעריכתן של עדנה לומסקי-פדר ותמר רפופורט (מכון ון ליר, הקיבוץ המאוחד, 2010, 406 עמ').
הנראוּת של המהגר כרוכה בזיהויו כזר ובסיווגו כאחר. מהגרים עסוקים תמיד בשאלות כמו האם מזהים אותי? באילו סימנים? האם אני יכול להסתתר או להיטמע? ואולי כדאי דווקא להפגין את נראותי ולהדגיש את שונותי?
המקומיים גם הם אינם אדישים לנראותם של המהגרים, והם עסוקים בשאלות כמו מי רשאי להיראות במרחב הציבורי ומי אינו רשאי? מהי נראות תקינה, וכיצד יש לפקח עליה?
הספר נראות בהגירה: גוף, מבט, ייצוג מציע מסגרת מושגית חדשה לחקר ההגירה בכלל וה"שיבה הביתה" האתנו-לאומית בפרט. נראות בהגירה מתרחשת בנקודת המפגש שבין הגוף הנצפה למבט הצופה, בין המהגר למנגנוני הכלה והדרה ובין המייצג למיוצג.
כוחה של המשגה זו שהיא מבטלת את הדיכוטומיה בין רואה לנראה וממחישה כי המיקום ב"שדה הראייה החברתי" המרובד הוא גמיש ופתוח לתמרון. בד בבד, ההמשגה מדגישה את המשמעות הפוליטית-האתית של הנראות הנוגעת להכרה או לחוסר הכרה בקיומו של האחר ולאחריות או לחוסר האחריות המוסרית כלפיו.
הספר, פרי עבודתם של חוקרים וחוקרות מתחומי ידע שונים, פורש מגוון רחב של מאמרים העוסקים בחברה הישראלית מבעד לעדשה המושגית "נראות בהגירה". המאמרים בספר דנים במבטה של המדינה, ב"גוף המהגר", ב"סוכני נראות", בפרקטיקות של נראות ואי-נראות שנוקטים המהגרים, ובמאבקם על נראות דרך ייצוגים תרבותיים ופוליטיים בתהליך התמקמותם בחברה החדשה. סוגיות אלו נבחנות באמצעות חקר קבוצות מהגרים שונות בחברה הישראלית: רוסים, קווקזים, אתיופים ומהגרי עבודה.

רשימת המאמרים:
שער ראשון: גוף זר שב הביתה ליסה ענתבי-ימיני בשולי הנראוּת: עולים אתיופים בישראל
תמר רפופורט עדנה לומסקי-פדר גלגולי "הגוף המהגר" מרוסיה לישראל: "גוף בהיכון", "גוף מזדקף", "גוף מתיישב"
שער שני: נראוּת כתביעה לאומית-מוסרית דליה עופר "תיקון הנפש" ו"תיקון הגוף": בני עליית הנוער בקליטתם מתבוננים בעצמם ובזולתם
דבורה גולדן נראים כהלכה: מפגשים בין ילדים ישראלים לילדים עולים בספרות ילדים עכשווית
שער שלישי: פוליטיקה של נראוּת, נראוּת מגוייסת וסוכני נראוּת נלי אליאס שימושי תקשורת כפרקטיקות של נראות ואי-נראוּת: ה"שבים הביתה" בישראל ובגרמניה
ארז צפדיה תמרון הנראוּת הפוליטית: מהגרים "רוסים" בעיר מעורבת ובעיר פיתוח
לידיה גינזבורג נראות בהפקה: פרפורמנס וייצוג בצילומי הסרט חצוצרה בואדי
חן ברם תהליכי נראוּת, סוכני נראוּת וקטגוריזציה חברתית: עיצוב היחס כלפי עולי קווקז, 1989–1996
ג'וליה רסניק נראות וזהות בבתי ספר רב-תרבותיים בישראל
שער רביעי: הישרדות ונראות גדי בן עזר כטיפה השבה אל הים? נראות ואי-נראות בתהליך הקליטה של יהודי אתיופיה
שרה ווילן דם, רטוריקה וסיכון: מהגרי עבודה, פיגועי התאבדות והפוליטיקה של אי-נראות במרחבי אבל
ניצה קרן תחרים שנשזרו ביד עיוורת – מבט מאזורי הצל: קריאה ברומן זה עם הפנים אלינו לרונית מטלון
עדנה לומסקי-פדר תמר רפופורט דיון: לאומיות ו"שיבה הביתה" – נראוּת בהקשר

בג"ץ 8993/09 מיום ה- 25/2/2010 בנושא ייצוג מבקשי מקלט בעקבות תשובת שר הפנים והיועץ המשפטי לממשלה

עובדות: בהמשך לעתירה של המרכז לקידום פליטים אפריקאיים, המוקד לסיוע לעובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים, היועץ המשפטי לממשלה, נגד אי מתן ייצוג למבקשי מקלט "בכל שלבי הליך המקלט"

נפסק: על-פי הצעת המשיבים על הסדר פילוט של שישה חודשים שבמהלכן יבחן מודל של הליך התשאול של מבקשי המקלט. על-פי המודל המוצא בעקבות העתירה תתאפשר נוכחות של עורכי-דין מטעם מבקשי המקלט בתהליך התשאול ביחידת הרישום בלוד ובראיון ביחידת ה-RSD למבקשי מקלט. נוכחות עורכי-הדין במהלך הראיון תהיה פסיבית, ולא יתאפשר להם להגיב אלא לפני תחילת הראיון ולאחר סיומו. לאחר תקופת הפיילוט תבחן שאלת ההליך הקבוע וכן תוכל להיות מוגשת מחדש העתירה לאפשר נוכחות של נציגים מטעם מבקשי המקלט שאינם בהכרח עורכי-דין.

דו"ח של ה-CLDH על המצב ההומניטרי בבתי-הכלא בלבנון

דו"ח של "המרכז הלבנוני לזכויות אדם" (CLDH) בנוגע למצב ההומניטרי של עצורים ואסורים בבתי-הכלא בלבנון, בינהם מהגרים, פליטים ומבקשי מקלט, ופעילויות של-NGO's. התקבל ב-25/2/2010
באנגלית:
בצרפתית:

דו"ח מכון תודעה מה- 14/2/2010 על התייחסות האקדמיה בישראל לתופעת הזנות

פורסם ב-14/2/2010.

הדוח סוקר את המחלקות האקדמיות השונות בהן נלמדת תופעת הזנות, ואת החוקרים/ות העוסקים בכך בישראל. הדו"ח מתריע על ההפרדה הנעשית בין תופעת הזנות לבין הסחר בבני-אדם.

מעמדם ומצבם של ילדי מהגרים קטינים שהוריהם נעצרים או מגורשים, בארה"ב ובצרפת

בארה"ב: דו"ח של The Urban Institute מ-2/2/2010 על השפעת פעולות אכיפה נגד מהגרים על ילדיהם.

הדו"ח מנתח את מצבם של כ190 ילדים שהיו חשופים לפשיטה, מאסר או גירוש של הוריהם בכ-85 משפחות בשישה מקומות בארה"ב. מספר הילדים של מהגרים בלתי-מורשים בארה"ב נעמד על כ5.5 מיליון, שמתוכם כ75% בעצמם בעלי אזרחות אמריקאית. הדו"ח עוסק בילדי מהגרים הנותרים ללא פיקוח ועזרה אחר המעצר או הגירוש של הוריהם.

ובצרפת:

עע"מ 10894/08 דג'אן נ' שר הפנים

תאריך: 29.12.09

עובדות: המערער הוא בן למשפחה יהודית אתיופית, שקיבל אזרחות ישראלית משופ שהתחזה ליהודי. לאחר שהסתבר שהוא השיג את אזרחותו במרמה, הוא הגיש בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים. בקשתו נדונה על ידי הוועדה הבין-משרדית חמש פעמים, שדחתה בכל פעם את הבקשה. המערער טוען כי סייע ליהודים אתיופים לחצות את סודן בדרכם לישראל, בעוד שהמדינה טוענת כי בידיה עדויות, לפיהן המערער השתייך לכנופיה, שתקפה ושדדה יהודים בדרכם מאתיופיה לישראל.

נפסק: בית המשפט העליון דחה את ערעורו של המערער, וקבע כי הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומאניטריים בחנה באופן מעמיק את טענותיו של המערער, והחלטתה לפיה לא עלה בידיו להוכיח את הטענות בעניין סיוע ליהודים בדרכם מאתיופיה לישראל היא החלטה סבירה שאינה מצדיקה התערבות של בית המשפט.

http://elyon1.court.gov.il/files/08/940/108/t08/08108940.t08.htm

עת"מ (ת"א) 2054/07 אופרה נ' משרד הפנים

מועד פרסום: 29.12.2009

עובדות: העותר, אזרח ניגריה, הגיש בקשה למקלט שנדחתה על יסוד המלצת נציבות האו"ם לפליטים. בעתירתו הוא מבקש כי הועדה המייעצת לענייני פליטים תשוב ותדון בעניינו תוך מתן תשובה מפורטת ומנומקת, ולחלופין כי יפורסם נוהל עבודה של הוועדה, יימסר לו פרוטוקול הדיון בעניינו בוועדה ותימסר לו המלצת הוועדה לשר הפנים.

נפסק: בית המשפט לעניינים מינהליים דחה את העתירה. לאחר שפורטו בפני בית המשפט ובפני העותר שמות חברי הוועדה והמלצותיהם ולאחר שהוצג הנוהל הקיים לעבודתה של הוועדה, בית המשפט קבע כי הנציבות היא גוף מקצועי ומהימן שראוי שיבחן בקשות מקלט ודחה את הטענה לפיה הוועדה המייעצת משמשת כחותמת גומי בלבד להמלצתה של הנציבות. בית המשפט אף דחה את הבקשה לקבל את פרוטוקול הדיון בוועדה על מנת שכל חבר וועדה יוכל להביע את עמדתו בחופשיות.

Thailand Evicts 4,000 Hmong to Laos

מקור: NY Times

מועד פרסום: 28.12.09

ידיעה אודות גירושם של 4,000 מבני ההמונג, השוהים במחנות פליטים בתאילנד, בחזרה ללאוס, שם עשויה להישקף לחלק גדול מהם סכנה, ואודות התנגדות ארה"ב ונציבות האו"ם לפליטים לגירוש זה, בטענה כי הוא עומד בסתירה לדין הבינלאומי.


בג"ץ 9147/08 פלוני נ' שר הפנים

תאריך: 28.12.09

עובדות: העותר הוא תושב קבע בישראל העותר לקבלת אזרחות. לטענתו, הובטח לאביו, תושב השטחים שסייע לכוחות הביטחון הישראליים, כי תינתן לו ולבני משפחתו אזחות. לטענת המדינה לא ניתנה הבטחה כזו. סירוב המדינה להעניק לעותר אזרחות מבוסס גם על הרשעתו פעמיים בעבירה של העסקת שוהים שלא כדין ועל טענת המדינה כי מרכז חייו הוא בשטחים הכבושים.

נפסק:בית המשפט העליון דחה את העתירה וקבע כי לא הוכח כי במסגרת ההסכם עם אביו של העותר הובטחה אזרחות לו ולבני משפחתו. עוד נפסק, כי סעיף 9(א)(4) לחוק האזרחות, התשי"ב-1952, המתיר לשר הפנים להעניק אזרחות למי שפעל לקידום ביטחון מדינת ישראל, מותיר את הענקת האזרחות לשיקול דעתו של משרד הפנים. נקבע כי מי שמבקש לקבל אזרחות צריך לבוא כשהוא אינו נושא עמו צקלון של עבר פלילי, וכי עבירות הנוגעות להעסקת שוהים שלא כדין הן עבירות חמורות, נוכח מעורבותו של חלק קטן מהם בפעילות טרור.

http://elyon1.court.gov.il/files/08/470/091/t06/08091470.t06.htm

אושר מינויו של אמנון בן עמי לראשות מינהל האוכלוסין, הארץ

מקור: הארץ

מועד פרסום: 28.12.09

ידיעה אודות מינויו של אמנון בן עמי לתפקיד ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ותיאור הביקורת על המינוי.

תחקיר: כך עושה השב"ס כסף מפליטים, חדשות ערוץ 2

מקור: חדשות ערוץ 2

מועד פרסום: 27.12.09

כתבה ששודרה בחדשות ערוץ 2 על הוצאת מבקשי מקלט הכלואים בכלא "קציעות" לעבודות עבור חקלאים בדרום הארץ עבור תשלום הנופל משכר מינימום.

http://reshet.ynet.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/News/Domestic/internal/Article,34299.aspx

עת"מ (י-ם) 705/07 מארי לוז רומרו מוסקרה נ' שר הפנים, פסק דין מיום 21.12.2009

עובדות: העותרים הם אזרחית קולומביה ושני ילדיה הקטינים. ילדיה הקטינים הם בעלי אזרחות ישראלית היות שאביהם, שאינו נמצא היום במערכת יחסים עם האם, הוא אזרח ישראל. משרד הפנים דחה את בקשת האם לקבל מעמד בישראל וזאת מן הטעם שמעולם לא החלה בהליך המדורג להסדרת מעמדה מכוח היותה בעבר בת זוג של ישראלי.

נפסק: בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים קיבל את העתירה והורה למשרד הפנים להסדיר את מעמדה של האם. בית המשפט קבע כי בעת קבלת טענות מן הסוג האמור שיקול טובת הילד הוא שיקול על ששיקולים אחרים הם משניים ביחס אליו, כי במקרה זה משרד הפנים לא נימק ולא פירט איזה משקל ניתן לתסקיר פקיד הסעד שהוצג בפני הוועדה הבין-משרדית, אם בכלל, וכי התסקיר מעלה כי טובתם של הקטינים תפגע משמעותית אם אמם תגורש מישראל.

http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML5.nsf/BA034FE06A08503E422576930061D7A3/$FILE/B3767744476AEB644225768B0039DBE1.html?OpenElement

בר"ם 7267/09 סומיילי עבדולאי נ' משר ד הפנים

עובדות: המערער הוא אזרח ניז'ר, מדינה לה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל, שנכנס לישראל ללא היתר, עבד בה, ולאחר מכן נעצר והושם במשמורת, בה הוא שוהה למעלה משנה וחצי. בית הדין לביקורת משמורת סירב לשחררו, אולם בית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע קבע כי יש לשחררו בתנאים, בהם הפקדה של 30,000 ₪ במזומן, שהייה ב"מעצר בית" והתייצבות יומית במשטרה. נוכח העדר אפשרות להפקיד את הסכום האמור, המערער נותר במעצר למרות פסק הדין שהורה על שחרורו.

נפסק: בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור. נקבע כי עילת השחרור הקבועה בסעיף 13ו(א)(4) לחוק הכניסה לישראל, לפיה החזקה במשמורת תקופה העולה על 60 ימים מהווה עילה לשחרור, מתקיימת במקרה זה, וכי לא מתקיים אף אחד מן הסייגים הקבועים בחוק. בית המשפט קבע כי המדינה לא קידמה באופן ראוי את הליך הרחקתו של המערער מישראל, וחזר על ההלכות, לפיהן תכלית המעצר לפי חוק הכניסה לישראל היא מימוש הגרוש בלבד, ולפיהן בחלוף 60 ימים הכלל הוא שחרור ממשמורת והחריג הוא המשך החזקה במעצר. עוד נקבע כי תנאי השחרור שבית המשפט המחוזי קבע הם מחמירים מדי ומסכלים בפועל את השחרור, וקבע תנאי שחרור מחמירים פחות.

http://elyon1.court.gov.il/files/09/670/072/k08/09072670.k08.htm

ת"פ (ב"ש) 8127/08 מדינת ישראל נ' סחנו (גזר דין)

מועד פרסום: 8.3.2009

עובדות: הנאשם 1 הורשע לפי הודאתו בעבירה של סחר בבני אדם ובשורה של עבירות נלוות, והנאשם 2 הורשע לפי הודאתו בעבירה של סיוע לסחר בבני אדם. הנאשמים הביאו את המתלוננת, אזרחית רוסיה שסבלה ממצוקה כלכלית ולכן נענתה להצעה לבוא לישראל ולעבוד בזנות, באמצעות הברחתה דרך גבול מצרים. המתלוננת הובאה לאשדוד, שם הוחזקה בדירתו של הנאשם הראשון, וקיימה יחסי מין תמורת תשלום עם 8 גברים מדי יום. נמסר לה כי עליה להחזיר לנאשם א הוצאות הבאתה בסך 5,000$ באמצעות עבודה בזנות.

נפסק: בית המשפט המחוזי קבע כי מדינת ישראל שמה לה למטרה למגר את תופעת הסחר בבני אדם ולכן נדרשת ענישה מחמירה. נקבע כי תצהירה של המתלוננת "אינו מעורר אהדה מיוחדת ועולה ממנו לכאורה, כי המתלוננת לא התנגדה לעבוד באופן שנדרשה, שכן מעייניה היו נתונים בעיקר לתמורה הכספית, אשר הובטחה לה ולדבריה לא שולמה במלואה", אך יחד עם זאת הוא חושף את תופעת הסרסרות במלוא כיעורה. בית המשפט התחשב בגזירת העונש בעובדה שהנאשמים שוחררו ממאסר בגין עבירות שנעברו לאחר ביצוע העבירות בתיק הנוכחי וגזר על הנאשם 1 עונש של 36 חודשי מאסר לריצוי בפועל ועל הנאשם 2 עונש של 18 חודשי מאסר לריצוי בפועל, וזאת נוסף על תשלום פיצוי למתלוננת על ידי שני הנאשמים.


בג"ץ 4542/02 עמותת "קו לעובד" נ' ממשלת ישראל, החלטה בבקשה לביזיון בית המשפט מיום 3.12.2009

החלטה שנייה של בית המשפט העליון בבקשה ביזיון בשל אי קיום פסק הדין שהורה על ביטול הסדר הכבילה של מהגרי עבודה למעסיקיהם. בית המשפט העליון מבקר את המדינה על התנהלותה במסגרת הליכי ביזיון בית המשפט בשל העובדה שלאורך ההליכים כרכה את סיום הסדר הכבילה בהפעלת הסדר ההעסקה החדשים שהיה בכוונתה להוציא אל הפועל, וכעת היא מציגה עמדה חדשה לפיה שינוי הנהלים שעמדו בבסיס הסדר הכבילה, ההסדרים שהיא מכנה "הסדרי מסגרת", פותרים את בעיית הכבילה, וזאת מבלי שיושמו הסדרי ההעסקה החדשים שגובשו על ידי המדינה. יחד עם זאת, בית המשפט קבע כי "ימים יגידו" אם הסדרי המסגרת אכן מביאים לתוצאות שונות מאלה שאליהן הביא הסדר הכבילה.

http://elyon1.court.gov.il/files/02/420/045/o51/02045420.o51.htm

עע 141/07 פלוני נ' שירותי בריאות כללית

עובדות: המערער הוא אזרח ותושב ישראל, אך אשתו אינה תושבת ואינה מבוטחת בקופת חולים כללית. בקשתם של השניים כי הקופה תממן עבורם טיפולי פוריות נדחתה בשל העובדה שהעותרת אינה מבוטחת.

נפסק: בית הדין הארצי לעבודה קבע כי אדם עקר המבוטח בקופת חולים זכאי למימון טיפולי הפריה חוץ גופית הכוללים את בן זוגו שאינו עקר ואינו מבוטח.

Holly Buchanan, Escape from Darfur: Why Israel needs to adopt a Comprehensive Domestic Refugee Law, 11 Chapman Law Review 601

מאמר אקדמי הבוחן את ההסדרים החוקיים הנוגעים למבקשי מקלט ופליטים בישראל ואת ההתפתחויות העובדתיות בישראל בשנים האחרונות, וממליץ על אימוץ חקיקה בנוגע לפליטים.

לא באנו להשאר, מהגרי עבודה, מאפריקה לישראל ובחזרה, גליה צבר

ספר המבוסס על מחקר אודות מהגרי עבודה אפריקאיים ששהו שלא כדין בישראל וחזרו למדינות מוצאם.

http://taupress.tau.ac.il/index.php?cat=3&name=all&book=1044&nav=1

דו"ח שנתי של MIGREUROP להפרת זכויות האדם באזורי גבול

הדו"ח השנתי על 2009, הוא הראשון המתפרסם של MIGREUROP, ומתרכז בארבעה אזורים שהפכו לסמל להפרת זכויות אדם בגבולות של אירופה: הגבול התורכי-יווני, אוג'דה בגבול מרוקו-אלג'יריה, קאלה בין צרפת לאנגליה, והאי למפדוזה בין צפון אפריקה לאיטליה.

http://www.statewatch.org/news/2009/dec/migreurop-report-2009.pdf

בג"ץ 1678/07 גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה, פסק דין מיום 29.11.2009

פסק דין של בית המשפט העליון, בו נדחתה עתירתה של עובדת סיעוד מן הפיליפינים שתבעה כי מעסיקתה תשלם לה עבור שעות נוספות בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951. בית המשפט קבע כי החוק אינו נותן מענה לשאלות הנוגעות לתבנית העסקתם של מהגרי עבודה בענף הסיעוד, והמליץ כי העניין יוסדר בחקיקה.

http://elyon1.court.gov.il/files/07/780/016/p13/07016780.p13.htm

עתירה בבג"ץ 2488/09 רופאים לזכויות אדם נ' שר הבריאות

עתירה להחלת הוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי על כל הילדים השוהים בישראל אף אם אינם תושבים.

http://www.phr.org.il/phr/files/articlefile_1237455806671.pdf

עתירה בבג"ץ 2651/09 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים

עתירת האגודה לזכויות האזרח לביטול התקנה המאפשרת גבייתם של 750 ש"ח ממי שאיבד את דכונו או שדרכונו נגנב.

http://www.acri.org.il/pdf/petitions/hit2651.pdf

מה עושים הילדים הפליטים בכלא?

מקור: חדשות ערוץ 2

מועד פרסום: 20.11.09

כתבה טלויזיונית על החזקתם במעצר של קטינים לא מלווים מבקשי מקלט בכלא "גבעון".


http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast/Article-ac2bcdb50031521004.htm

ת"א (ת"א) 55077/08 ליטרפוטר נ' משרד הפנים

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו דחה בקשה של משרד הפנים לדחות על הסף תביעה להשבת ערבות, שהופקדה על ידי התובעת כדי להבטיח את יציאתה מישראל וחולטה. משרד הפנים טען כי בית משפט השלום נעדר סמכות לדון בתביעה, וכי על התובעת היהל הגיש עתירה מינהלית נגד ההחלטה לחלט את הערבות. בית משפט השלום דחה את הטענה וקבע כי היות שהסעד המבוקש הוא סעד כספי, בית משפט השלום מוסמך לדון בתובענה ובמסגרת זו לדון בתקיפה עקיפה של ההחלטה המינהלית לחלט את הערבות.

http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/405874.pdf

2 הרוגים ו-12 פצועים בשריפה בדרום תל-אביב

מקור: YNET

מועד פרסום: 19.11.09

ידיעה על שריפה שפרצה בבניין, בו מתגוררים בעיקר מהגרי עבודה, בדרום תל-אביב.


http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3807480,00.html

התאילנדים מרעיבים את ילדי שדרות

מקור: גלובס

מועד פרסום: 17.11.09

מאמר דעה של דורון אביגד, העוסק בהאשמות שנשמעו מפי שר האוצר, יובל שטייניץ, ושר הפנים, אלי ישי, לפיהן מהגרי העבודה אחראים לאבטלה בקרב העשירונים התחתונים בישראל.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000514589&fid=845&nl=845

הפרוטוקול למניעת, דיכוי וענישת סחר בבני אדם, במיוחד נשים וילדים, הנספח לאמנת האו"ם נגד פשע מאורגן, 2000

הפרוטוקול למניעת, דיכוי וענישת סחר בבני אדם, הקובע את הגדרתו של המונח "סחר בבני אדם" במשפט הבינלאומי, את זכויותיהם של נפגעי הסחר ואת חובותיהן של המדינות החתומות ביחס למלחמה בסחר בבני אדם.

http://www2.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm

שב"ס: "כלא אינו מקום ל-35 פליטים קטינים"

מקור: וואלה! חדשות

מועד פרסום: 12.11.09

ידיעה אודות סיורה של וועדת העובדים הזרים של הכנסת בכלא "גבעון", בו מוחזקים במעצר 35 קטינים מבקשי מקלט.

http://news.walla.co.il/?w=/1/1606579

החברה התאילנדית הגיעה לנתב"ג ונעצרה, YNET

מקור: Ynet

מועד פרסום: 8.11.09

ידיעה אודות אזרחית תאילנד שהגיעה לישראל כדי לבקר את בן זוגה הישראלי, לאחר שקיבלה ויזה לשלושה חודשים בשגרירות ישראל בתאילנד, אך נעצרה בעת כניסתה לישראל בטענה כי מטרת כניסתה לישראל היא עבודה שלא כדין.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3801595,00.html

הפגנות בצמתים: אין עובדים זרים – היבול נהרס

מקור: Ynet

מועד פרסום: 8.11.09

ידיעה על הפגנות שקיימו חקלאים בדרישה, כי יותר להם להביא ולהעסיק מהגרי עבודה נוספים.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3801688,00.html

Asylum “Shoppers” Deported over Scam, Independent

מקור: Irish Independent

מועד פרסום: 5.11.09

ידיעה אודות היקף המקרים בהם מבקשי מקלט באירוה מוחזרים למדינות אירופאיות אחרות, הנחשבות ל"מדינות המקלט הראשונות" של מבקשי מקלט אלה.

http://www.independent.ie/national-news/asylum-shoppers--deported-over-scam-1934607.html

עת"מ (ת"א) 1576/09 נורייר נ' משרד הפנים

עובדות: העותר הוא אזרח ארמניה, שהגיש בקשה להסדיר את מעמדו בישראל מכוח קשר זוגי שהוא מקיים לטענתו עם אזרחית ישראל. משרד הפנים דחה את בקשת בני הזוג להסדיר את מעמדם בנימוק כי לא שוכנע בכנות הקשר.

נפסק: בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב-יפו דחה את העתירה. בית המשפט קבע כי נוכח העובדה שהעותר שהה בישראל שלא כדין, נטל ההוכחה על בני הזוג הוא גבוה יותר, והם לא עמדו בנטל זה. כמו כן נקבע כח משך הזמן הקצר שבו הקשר הנטען מתקיים, אף הוא מצדיק את מסקנת משרד הפנים כי לא השתכנע בכנות הקשר.

http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML5.nsf/FAB5623D2A465C6D42257665004264B8/$FILE/4B60012FF5B801664225766500297C39.html?OpenElement

עת"מ (ת"א) 2361/09 אוסנה נ' משרד הפנים

עובדות: העותרת, אזרחית הפיליפינים, ששהתה בעבר בישראל כדין מכוח רישיון ישיבה שניתן לה לצורך עבודה בענף הסיעוד, הפכה לשוהה שלא כדין לאחר סיום עבודתה. משרד הפנים דחה את בקשתה להסדרת מעמדה מכוח יחסי זוגיות עם העותר, אזרח ישראל, וזאת מן הטעם בן הזוג הורשע בעבירה בפלילים ונדון לעונש מאסר בפעול ומן הטעם שהעותרת נשואה ואם לחמישה ילדים בפיליפינים.

נפסק: בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב-יפו דחה את העתירה. בפסק הדין נקבע כי מועד הפנייה בבקשה להסדיר את מעמדה של העותרת והעובדה ששהתה בישראל שלא כדין מעלים, בהעדר ראיות לסתור, חשש ממשי בדבר פיקטיביות הקשר. נקבע כי העותרים לא הניחו תשתית ראייתית מספיקה בעניין כנות הקשר ביניהם, וכי במהלך השימועים שנערכו להם נתגלו סתירות.

http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML5.nsf/B8BFB19C7D457FB24225766400519A6A/$FILE/7E648DB29DA39E4842257663002D58DE.html?OpenElement

עת"מ (ת"א) 2374/09 מוכתאר נ' משרד הפנים

עובדות: העותרים הם אזרחי גיניאה קונאקרי, אשר סייעו לרשויות בהבאתו לדין של החשוד העיקרי בהפעלת רשת מבריחי אדם מאפריקה לישראל. לאחר הרשעתו של החשוד והטלת עונש מאסר עליו, קיבלו העותרים רישיון ישיבה מסוג ב/1 לפרק זמן של שנה, אך לאחר מכן, משרד הפנים סירב להתיר להם להישאר בישראל תקופה נוספת חרף טענתם כי נשקפת להם סכנה במדינת מוצאם בשל הסיוע לרשויות בישראל.

נפסק: בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב-יפו קיבל את העתירה. נפסק כי נוכח העובדה שהעותרים טוענים כי נשקפת סכנה לחייהם נוכח סיועם לרשויות מדינת ישראל, משרד הפנים אינו יכול לפטור עצמו בקביעה כי העותרים לא עמדו בנטל להראות כי החזרתם תחשוף אותם לסכנה וכי הבירור בדבר סכנה כזו הוא מורכב. על משרד הפנים מוטלת חובה לברר באופן עצמאי את טענות העותרים.

http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML5.nsf/1BD68C9912E430C542257662005140AD/$FILE/0441D3C12DB6B8B542257654001ED9A4.html?OpenElement

JS (Sri Lanka) v. Secretary of State for the Home Department

עובדות: בריטניה דחתה את בקשת המקלט של טמילי אזרח סרי לנקה שהיה חבר בארגון LTTE על יסוד סעיף 1F(a) לאמנת האו"ם בדבר מעמדם של פליטים, הקובע כי האמנה לא תחול על מי שביצע פשעים נגד השלום, פשעי מלחמה או פשעים נגד האנושות.

נפסק: בית המשפט לערעורים קיבל את ערעורו של מבקש המקלט וקבע כי על מנת להחיל על אדם את סעיף 1F(a) לאמנה ולדחות על יסוד זה את בקשתו למקלט. נפסק כי על מנת לקבוע כי אדם עבר פשע נגד השלום, פשע מלחמה או פשע נגד האנושות יש להצביע על העבירה שהוא עבר בדין הבינלאומי. כאשר הטענה היא שאדם השתתף יחד עם אחרים בפשע כזה, לא די בעצם חברותו בארגון המשתמש האלימות לשם קידום מטרותיו הפוליטיות על מנת להוכיח את השתתפותו בפשע מן הסוג האמור, ואף לא די במילוי תפקיד המעיד על כך שניתן אמון רב במבקש המקלט. על מנת שחברות בארגון תעיד על השתתפות בפשעים מסוג זה יש להצביע על כך שלמבקש המקלט הייתה תרומה משמעותית לביצוע הפשעים וכי הייתה לו כוונה לקדם את ביצועם.

הסחר בבני אדם בישראל גדל, יחידת עוז והמשטרה משותקות, הארץ

מקור: הארץ

תאריך פרסום: 21.10.09

ידיעה אודות העדר הכשרה והעדר פעולות של יחידת "עוז" לאיתור מקרים של סחר בבני אדם ואודות כשלונות המשטרה בטיפול בנושא.

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1122516.html

הילדים הזרים הגיעו לדיון בסוגיית העובדים הזרים, שר הפנים ישי ביטל השתתפותו, הארץ

מקור: הארץ

מועד פרסום: 21.10.09

ידיעה אודות דיון משותף לוועדת הסחר בבני אדם וועדת העובדים הזרים בכנסת, אליה הזמין חבר הכנסת ניצן הורוביץ ילדי מהגרי עבודה, ואודות ביטול השתתפותו של שר הפנים, אלי ישי, בישיבה בשל הגעתם של ילדי מהגרי העבודה.

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1122610.html

עע"מ 7983/09 לוי נ' משטרת ישראל

עובדות: המערערת, אזרחית הפיליפינים, עבדה כדין כעובדת סיעוד משנת 2001 ועד לשנת 2007, ומאז שנפטרה מעסיקתה היא שוהה בישראל שלא כדין. בדיון בבית הדין לביקורת משמורת שוהים שלא כדין היא מסרה כי היא מסכימה לגירושה מישראל, אולם בעתירה שהוגשה על ידי עורך דינה, מוחמד פוקרא, נטען כי יש לה בן זוג בישראל ולכן היא מבקשת להשאר. בית המשפט לעניינים מינהליים דחה את בקשת המערערת לצו ביניים, שיאסור על גירושה עד להכרעה בעתירה.

הוחלט: בית המשפט העליון דחה את בקשת המערערת לסעד זמני במסגרת הערעור, וזאת מן הטעם שנוכח שהייתה שלא כדין ולנוכח העובדה שלא העלתה את הטענה כי יש לה בן זוג ישראלי בבית הדין לביקורת משמורת, המערערת לא עמדה בנטל להראות כי מאזן הנוחות מחייב מתן סעד זמני. באשר לטענת המדינה כי דין הערעור להדחות מן הטעם שההליך הנכון שבו היה על המערערת לנקוט הוא הגשת בקשה רשות ערעור – בית המשפט העליון נמנע בהחלטה זו מלהכריע בטענה, והשאיר אותה להכרעת רשמי בית המשפט העליון.

http://elyon1.court.gov.il/files/09/830/079/w02/09079830.w02.htm

יהודה בן עזרא יחליף את ציקי סלע בראש יחידת עוז, הארץ

מקור: הארץ

מועד פרסום: 18.10.09

ידיעה אודות מינוי ראש יחידת "עוז", יחידת הפקחים של משרד הפנים האחראית על מעצר וגירוש שוהים שלא כדין.

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1121832.html

שופט השלום ציון קאפח: נווה שאנן הוא אוטונומיה של עובדים זרים, הארץ

מקור: הארץ

מועד פרסום: 16.10.09

ידיעה אודות זיכויו של פליט סודני מעבירה של גניבת זוגות אופניים רבים לצורך שליחתם לסודן ומכירתם.

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1121505.html

מתנדבים ביימו והפיקו סרטון נגד גירוש ילדי הזרים, הארץ

מקור: הארץ

מועד פרסום: 16.10.09

ידיעה אודות ארגון Israeli Children ופעילותו הציבורית למניעת גירוש ילדי מהגרי עבודה.

בכירים בצה"ל: מיליון בני אדם מנסים להסתנן ארצה, NRG

מקור: NRG

מועד פרסום: 15.10.09

ידיעה אודות דיווח קציני צבא לחברי כנסת, שהשתתפו בסיור לאורך גבול ישראל-מצרים, לפיו ממתינים בחצי האי סיני מיליון אנשים המתכוונים לחצות את הגבול.

קחו ממנו את משרד הפנים, עודד פלר, NRG

מקור: NRG

מועד פרסום: 14.10.09

מאמר דעה של עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח בישראל, הקורא לקחת מאלי ישי את תיק הפנים בממשלה, וזאת בין היתר, על רקע התנהלותו בעניין ילדי מהגרי עבודה.

ע"ע 247/07 פלונית נ' קוצ'יק, החלטה בבקשה לתיקון פסק דין מיום 12.10.2009

בהמשך לפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בתביעתה של נפגעת סחר בבני אדם למטרת זנות נגד סוחריה, הוגשה על ידי המערערת בקשה לאיסור על פרסום שמות הצדדים להליך. בית הדין הארצי קיבל באופן חלקי את הבקשה, וקבע כי ההגנה על צנעת חייהן של נפגעות סחר בבני אדם ומניעת זיהויין מצדיקה לאסור על פרסום שם המערערת. יחד עם זאת, הבקשה לאסור על פרסום שמה של הסוחרת נדחתה.

http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML5.nsf/BD06B5C97078B4F04225764D0052191A/$FILE/1B2094629603D0C14225764D0024C135.html?OpenElement

Greece: Unsafe and Unwelcoming Shores, Human Rights Watch

פורסם: 12.10.2009
דו"ח של ארגון זכויות האדם Human Rights Watch, המבקר את מערכת המקלט של יוון. הדו"ח מבקר את תנאי מעצרם של מבקשי מקלט ביוון, את אי תיפקודה של המערכת לזיהוי פליטים ואת היחס למבקשי מקלט שהם קטינים בלתי מלווים.

בר"ם 7381/09 לשכת המסחר תל אביב – התאחדות תאגידי כוח אדם נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

עובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים להמנע ממתן צו ביניים בעתירה שהגישה העותרת, המאגדת תאגידי כוח אדם המעסיקים מהגרי עבודה בענף הבניין. העתירה לבית המשפט המחוזי הוגשה לאחר שבעתירה קודמת נפסק כי הנוהל, שמכוחו נגבו אגרות מתאגידי הבניין בשנים הקודמות, הותקן שלא כדין. בעקבות קביעה זו ביקשו תאגידי כוח האדם כי מסכום האגרה לשנת 2009 יקוזזו הסכומים שנגבו שלא כדין בשנים הקודמות, ולאחר שבקשם סורבה, הודיעו חלק מהם באופן חד צדדי כי יקזזו מהאגרה לשנת 2009 את הסכומים שנגבו בשנים הקודמות. בעקבות זאת הודיעה המדינה כי ייפסק רישום עובדים על שם תאגידים שלא ישלמו את האגרה, וכי היתרי ההעסקה שבידיהם יבוטלו. העתירה הוגשה נגד החלטה זו, ובגדרה התבקש צו ביניים שימנע מן המדינה לנקוט בצעדים כאמור.

נפסק: בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור. נקבע כי קיזוז האגרות ששולמו בשנים קודמות דורש חישובים מורכבים, וכי אלה יתבררו במסדרת הליך אזרחי נפרד שננקט על ידי תאגידי כוח האדם. נוסף על כך נקבע כי נוכח העובדה, שאם ייקבע בהליך האזרחי הנפרד כי על המדינה להחזיר לתאגידי כוח האדם אגרות ששולמו בשנים הקודמות, אין ספק שיהיה בידי המדינה לשלם כספים אלה, ולכן מאזן הנוחות נוטה לדחיית הבקשה לצו ביניים.

http://elyon1.court.gov.il/files/09/810/073/k02/09073810.k02.htm

הקשר בין הומופוביה לגירוש זרים, אייל גרוס, וואלה חדשות

מקור: וואלה! NEWS

מועד פרסום: 8.10.09

מאמר דעה המתייחס להפסקת ההליך המדורג של בן זוגו של ניר כץ, שנרצח בבית האגודה לזכויות ההומואים, הלסביות, הביסקסואלים והטרנסג'נדרים, להפליית ידועים בציבור לעומת בני זוג נשואים באמצעות קביעת נהלים שונים להסדרת מעמד בישראל, ולקשר שבין הומופוביה לקסנופוביה.